Familieopstellingen

Systemisch werk
De filosofie achter opstellingen is systemisch werk. Het uitgangspunt is dat iedereen wordt beïnvloed door de systemen waar hij of zij deel van uitmaakt. Je eigen familie is een systeem, maar ook een school, een team of de organisatie waarbinnen je werkt.

Wat is een opstelling?

Een opstelling is een ruimtelijke weergave van een systeem, bijvoorbeeld van je familie of de organisatie waarin je werkt. Een opstelling geeft een andere kijk op de oorzaken van bepaalde emoties of gedrag.
Onderaan deze pagina kun je het verschil tussen een groepsopstelling en een individueleopstelling lezen.

Wanneer een opstelling?
Een opstelling helpt vooral bij vragen of problemen die al langer spelen in je leven en waar je op de één of andere manier niet veel verder mee komt. Een opstelling dringt door naar de kern van je gedrag of het probleem. Het ervaren en het voelen van een opstelling geeft een krachtige impuls tot een fundamentele verandering in je denken, voelen en doen.

Effect
Je wordt je bewust van de thema’s die in een systeem spelen en het effect daarvan op jou. Je kunt andere keuzes gaan maken.
Je krijgt inzicht in hoe jij je verhoudt tot de mensen of aspecten in je omgeving en welke beweging naar gezonde grenzen kan leiden.
Het innemen van je eigen plek geeft ruimte voor acceptatie, zingeving en groei. Dit verbetert niet alleen de kwaliteit van je eigen leven, maar ook je relaties in het algemeen.


'Je weet pas waar je naartoe gaat, als je weet waar je vandaan komt'

Groepsopstelling

Een groepsopstelling kun je zien als een levende (familie)foto. Het is een ruimtelijke uitbeelding van een systeem (familie, team, organisatie) waar je deel van uit maakt of bij betrokken bent. Het bijzondere aan opstellingen is dat zich een krachtenveld openbaart, dat zichtbaar gemaakt wordt door representanten.
Representanten vertegenwoordigen iets of iemand uit het systeem. Dat kan een familielid zijn of jezelf, maar ook bijvoorbeeld een abstract element als het leven, geloof, lot, of een geboorteland.
Het bijzondere is, dat de representanten toegang blijken te krijgen tot de gevoelens, gedachten en lichamelijke gewaarwordingen van degene die zij representeren. De informatie komt van hun plek in de opstelling.

Een opstelling geeft bijna altijd verbluffend weer hoe de werkelijke verhoudingen en onderliggende patronen in het echte systeem zijn. Een opstelling bewerkstelligt dat het systeem opnieuw wordt ‘geordend’, zodat iedereen de juiste plaats weer kan innemen en er weer balans komt in het systeem. Hierdoor kan de levensenergie weer stromen.

Individueleopstelling

In een individuele opstelling onderzoeken we samen wat er speelt. Door zonder oordeel te kijken en door systemische vragen te stellen, kunnen de dynamieken en overstijgende patronen helder worden. Ook kunnen er misschien oorzaken achterhaald worden en kun je ervaren hoe het is om weer je eigen plek in het systeem in te nemen. Wanneer dit (nog) niet mogelijk blijkt, kan er vaak wel een stap in de goede richting gezet worden. Eén kleine stap kan al veel in beweging brengen. Het nieuwe beeld werkt in je door in de dagen, weken en maanden erna.
Geleidelijk aan vindt er een verschuiving plaats in je perceptie en beleving. Dit geeft een verandering in je zienswijze, overtuigingen en identiteit. En dat heeft z’n uitwerking op je gedrag.

Het kan zijn dat één individuele opstelling of systemische coach sessie voldoende is, het kan ook gewenst zijn om een aantal keren af te spreken. Dit is afhankelijk van je vraag en je persoonlijke omstandigheden.
Deze manier van werken is geschikt voor mensen die er de voorkeur aan geven om individueel te werken in plaats van in een groep.
Binnen Praktijk de hooislagen kan er binnen de individuele sessies gebruik gemaakt worden van tafelopstellingen (a.d.h.v. voorwerpen/symbolen) waarbij het systeem neer wordt gezet op een tafel en er kan gewerkt worden met vloerankers. Dan wordt de vraag neergezet op de vloer a.d.h.v. een soort ronde schijven (vloerankers) waarop jezelf ingezet kan worden in het werkelijke systeem.
Ik sluit hierbij altijd aan bij de wens van de vraagsteller.

Praktisch

Vanwege Corona begeleid ik nu geen groepsopstellingen. Wanneer dit weer kan zullen hier de data verschijnen.
Wel is het mogelijk om individueel voor een opstelling te komen.
Neem gerust contact met me op.