Ouder-Kind & Gezins-PMT

Naast de individuele psychomotorische therapie (PMT) is er ook de mogelijkheid voor ouder-kind of gezins-PMT.

Waarvoor?

Wanneer het met je kind niet zo goed gaat, heeft dat invloed op jezelf en andersom. Een kind voelt zijn ouder/opvoeder feilloos aan.

Deze behandeling is er voor bedoeld dat ouder(s)/opvoeder(s) weer in hun kracht komen te staan om zo met vertrouwen weer vorm te kunnen geven aan de opvoeding.

Door Ouder-kind & Gezins-PMT heb je echt even de tijd en aandacht voor elkaar. Aandacht hebben voor elkaar vergroot het mentaliserend vermogen (de ander proberen te begrijpen).
Bij Praktijk de Hooislagen wordt het gedrag van het kind of jongere, niet gezien als een probleem alleen van het kind of de jongere maar bekeken als iets gezamenlijks vanuit het systeem/gezin.
De kracht van Ouder-kind & Gezins-PMT zit hem dan dus ook in (weer) de verbinding vinden binnen het systeem.  

Hoe?

Door middel van verschillende beweeg- en spelopdrachten gaat het gezin (gezins) patronen onderzoeken en alternatieven oefenen om zo tot positieve contactmomenten te komen.
De beweeg- en spelopdrachten worden uitgezocht om zo op een fijne en leuke manier te kunnen oefenen met nieuw gedrag.

Hoe vaak?

Gemiddeld wordt ouder-kind & gezins-PMT 1x in de 2 weken aangeboden en zal 4 tot 7 bijeenkomsten duren.Thema’s waaraan gewerkt kan worden:

· Hechting en verbondeheid

· Kracht en plezier

· Samenwerken en communicatie

· Het helpen verwoorden van de binnenwereld

· Structuur en gezinsgrenzen