Werkwijze

Je kunt zelf contact met mij opnemen, een verwijzing is niet nodig. Ook kun je verwezen worden door een (huis)arts, psycholoog, maatschappelijk werker of andere hulpverlener.
Er volgt een vrijblijvende en kosteloze kennismaking. Mocht je verder willen dan volgt er een intake waarin we dieper in gaan op jouw vraag en een begin maken met het formuleren van een hulpvraag of doel van de behandeling.

De therapie bestaat uit sessies van 45-60 minuten, waarin we door middel van bewegings- en lichaamsgerichte activiteiten aan de gezamenlijk gestelde doelen werken.
Regelmatig zullen we evalueren hoe het gaat en op basis daarvan beslissen waar nog behoefte aan is of dat we kunnen afronden.

Naast individuele therapie is er ook de mogelijkheid tot Gezins-PMT. Deze therapie wordt wanneer nodig samen met een gezinsbehandelaar of systeemtherapeut gegeven.

Als je de afspraak niet na kunt komen, kun je deze afzeggen of wijzigen tot uiterlijk 24 uur van te voren. Afspraken die minder dan 24 uur van te voren worden afgezegd worden voor 50% in rekening gebracht. Wanneer je zonder afmelding niet verschijnt op een afspraak wordt het volle tarief in rekening gebracht.

Locatie

De PMT wordt gegeven aan De Hooislagen 4 te Dalfsen. Zie ook: Over de praktijk. Mocht dit niet haalbaar zijn dan ben ik bereid te zoeken naar een locatie bij jou in de buurt.

Vraag gerust naar de mogelijkheden!